Pracuje váš mozek pro vás nebo vy pro něho?

18.01.2024

To je to, oč tu celý leden běží. 

A koncem ledna takhle otázka, respektive odpověď na ní, aktuální být nepřestane.

Lednový program si vzal za úkol jedno. Ukázat vám, že stojí za to se zamyslet, nad tím, jak myslíme. 

🟤 Že mozek máme sice jen jeden, ale je dobré vědět o jeho trojjediné povaze, která způsobuje, že lidé v různých situacích myslí úplně jiným způsobem. 

🟤 Že jeho urputná snaha nás chránit vede k tomu, že nás uzavírá v programech a vzorcích, které jsme zdědili nebo vytvořili v raném dětství, a dávno už nám dobře neslouží.

🟤 Že se ignorováním jiných než racionálních procesů myšlení ochuzujeme o jiné úhly pohledu, které nás mohou dovést k inovativním a mnohem komplexnějším řešením. 

🟤 Že můžeme velice dobře pracovat nejen s pamětí v naší hlavě, ale i s pocitovou pamětí těla, čímž se nám otevírá zajímavý prostor některých technik NLP. 

🟤 Že změníme-li svůj úhel pohledu, můžeme konečně dojít k novým výsledkům. 

🟤 Že i když je velmi dobré mu porozumět, nejsme jenom mozek a je dobré dát v našem rozhodování i celém životě prostor i dalším naším částem.


Tady na blogu jste měli v lednu více povídání, ale unikla vám spousta praktických cvičení a technik.

Pro ně si pojďte sem:

Těším se na vás, 


S láskou, Petra