Úspěšné firmy (právní a finanční audit)

mikulajska-pravni-financni-auditPřestože Vaše podnikání šlape jako dobře namazaný stroj, je vhodné se čas od času podívat na své podnikání detailněji a podrobit ho auditu.

Jaký význam pro Vás takový krok bude mít? Potřebuji revidovat právní nastavení mého podnikání? Proč mám analyzovat finance?

 

Právní audit podnikání

Vztahy mezi majiteli firem, obchodními partnery, zákazníky, ale i dodavateli je téměř nutné smluvně ošetřit. Někdy je takový krok legislativně nutný, jindy „pouze“ doporučený. V každém případě takové smluvní vztahy ujasňují vztahy mezi oběma stranami, vzájemná práva a povinnosti. Právě díky dobře nastaveným smlouvám může Vaše podnikání lehčeji postupovat do vytyčeného cíle.

Současný právní svět se však velmi rychle vyvíjí a to je hlavní důvod pro revizi, nebo-li audit těchto dokumentů.

Cílem jsou vhodně nastavené smlouvy

 • S pomocí osvědčených právníků Vám pomůžeme analyzovat současné právní dokumenty.
 • Analyzujeme fungování Vaší společnosti včetně jejího právního rámce (společenská smlouva, dodavatelské smlouvy, smlouvy o nájmu apod.)
 • Poukážeme na možné hrozby a rizika plynoucí ze současného znění.
 • Navrhneme úpravy smluv.
 • Navrhneme znění nových smluv, které jsou potřeba pro další rozvoj Vašeho podnikání.
 • Dohlédneme na řádnou archivaci smluv.

Finanční audit podnikání

Častým nešvarem rychle se rozvíjejících firem je absence nebo omezené řízení financí firmy. Chybí post finančního ředitele, který by pravidelně analyzoval současné i budoucí cash flow, plánoval finanční rozvahu provozu firmy a také investičních záměrů. Pokud se i Vaše podnikání dostalo do obdobné fáze a hledáte odbornou pomoc, obraťte se na nás.

Služby finančního auditu

 • Provedeme rozbor finančního stavu Vaší firmy (provozní finance, investice).
 • Identifikuje potřebu cash flow (volných peněz) v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.
 • Pomůžeme Vám vytvořit efektivní finanční plán s ohledem na rozvoj firmy.
 • Provedeme analýzu firmy z hlediska jejích aktivit.
 • Oddělíme efektivní, přínosné a výdělečné od těch, které nenesou firmě žádný zisk a navíc jsou často zbytečným výdajem.
 • Objektivně a nezaujatě zhodnotíme činnost Vašich zaměstnanců (audit lidských zdrojů) a jejich přínos pro firmu.
 • Umíme pro Vás zajistit také daňový a účetní audit kvalifikovanou daňovou kanceláří.

Pojďme společně nastavit efektivnější fungování Vaší firmy.

S námi budete mít jistotu, že je Vaše podnikání zacílené, efektivní a dává smysl. Pro osobní schůzku nás kontaktujte.