Restart podnikání

mikulajska-restart-podnikaniPravděpodobně již dlouhá léta podnikáte. Jednou za čas máme přirozeně potřebu bilancovat.

Přináší nám podnikání osobní uspokojení? Přináší nám podnikání kýžený finanční přínos? Nebo by nám bylo lépe jako zaměstnancům? Má naše podnikání vůbec smysl?

Častým argumentem, proč stále podnikat, je časová flexibilita, ale podnikání by Vám mělo přinášet také finanční přínos. I z malého živnostníka může „vyrůst“ silný hráč.

Jak na to, aby se Vašemu podnikání více dařilo?

  • Pomůžeme Vám analyzovat minulý a současný stav podnikání z různých úhlů.
  • Provedeme rozbor silných i slabých stránek Vašeho záměru, jeho realizace i týmu.
  • Pomůžeme Vám podívat se na Vaše podnikání se zdravým odstupem, z pozice Vašich současných i potencionálních klientů, z pohledu Vaší konkurence i vlastních zaměstnanců.
  • Identifikujeme konkrétní chyby, ukážeme Vám, jak se jich vyvarovat a čím jim předcházet.
  • Nastavíme strategii rozvoje.
  • Společně znovu nastavíme krátkodobé i dlouhodobé cíle a konkrétní kroky k nim vedoucí.
  • Vytvoříme nový finanční plán, zaměřený na restart a rozvoj Vaší firmy.
  • Zajistíme finanční prostředky a lidské zdroje pro další přirozený rozvoj.
  • Podíváme se na zoubek Vašim marketingovým aktivitám.
  • Do podnikatelského mixu zařadíme osobní konzultace a koučink, které povedou ke zvýšení motivace Vaší i celého týmu.

S naší pomocí získáte zpět radost z podnikání a výsledky, jichž jste vždycky chtěli dosáhnout.

Pro návrh konkrétních kroků pro Vaše potřeba nás kontaktujte.