Pojištění osob a majetku

pojisteni_MikulajskaProjdeme spolu všechny situace, které by mohly mít negativní dopad na stabilitu Vašeho příjmu a rodinných financí celkově. Nastavíme systém: „co dělat když“ k podobné situaci dojde. Identifikujeme konkrétní rizika a ošetříme je prostřednictvím příslušných pojištění.  Zároveň budeme řešit i rizika ohrožující Vaše bydlení, movitý i nemovitý majetek. Důraz budeme klást i na zabezpečení proti škodám (odpovědnost za škody), které by jakýkoli člen rodiny mohl způsobit na cizím majetku či zdraví.

Absolutní nezbytností je toto zajištění v souvislosti s hypotékami případně jinými úvěry. Absence správně zvoleného životního a majetkového pojištění s adekvátními pojistnými částkami může být v takovém případě likvidační.