Pojištění klíčových osob, majetku, odpovědnosti, rizik

pojisteni_stroj_MikulajskaCílem každého podnikání je primárně dosažení zisku. Za tvorbou zisku stojí klíčové osoby Vaší firmy, bez nichž by firma nefungovala jako dobře namazaný stroj.

Prostředkem k dosažení zisku je pak přímo či nepřímo movitý a nemovitý majetek firmy. Ohrožení těchto základních kamenů by mohlo zásadně zkomplikovat chod celé firmy.

Identifikace a zajištění rizik pro nás nejsou prázdné pojmy

Proto je nezbytné identifikovat rizika, která hrozí klíčovým osobám i majetku firmy a pokrýt je tak, aby se předešlo případným škodám. Vytvoříme s Vámi komplexní systém životního i neživotního pojištění, který v případě negativní události zaručí, že firma poběží bez potíží dál. Systém zajištění klíčových osob i majetku řešíme zejména v kontextu celofiremních financí.

Zajištění proti škodě na majeku nebo zdraví

pojisteni_odpovednost_MikulajskaPodnikání a provoz firmy obecně spojujeme hlavně s cílem vytváření a rozmnožování zisku. Bohužel tyto činnosti mohou přímo či nepřímo vést ke škodě na majetku či zdraví jiných osob.

Pojištění odpovědnosti kryje podnikatele před následky spojenými s povinností nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení třetí osobě, zároveň kryje také případnou škodu na majetku v případě, že ji způsobíte svou podnikatelskou činností nebo v jejím důsledku.

Systém krytí rizik plynoucích z činnosti a provozu firmy zařadíme do systému pojistek kryjících rizika ohrožující Vaši firmu. Najdeme vhodného pojišťovacího partnera i konkrétní produkty.

Pro nabídku řešení pro Vaši firmu nás kontaktujte.