Zástavní právo

Jeden ze způsobů, jak může dlužník zaručit svůj závazek vůči bance. Banka si může s jeho souhlasem (jako podmínkou poskytnutí služby) zřídit zástavní právo na jeho nemovitosti, jiné věci, případně uložené hotovosti. Po dobu trvání zástavního práva nemůže majitel s nemovitostí bez souhlasu banky manipulovat.

« Zpět