Věcné břemeno

Jedná se o omezení, které konkrétní fyzická nebo právnická osoba zřídí na nemovité věci jiného vlastníka. Zápis je vidět na výpisu z katastru nemovitostí.

Z hlediska žádosti o úvěr se jedná o jednu ze zásadních věcí vztahujících se k nemovitosti, kterou by žadatel chtěl poskytnout bance k zástavě. Běžně se na nemovitostech vyskytují například věcná břemena energetických společností, která problémem obvykle nebývají (pokud tedy například dráty vedoucí přes celý pozemek neznemožní případnou stavbu). Existují ale typy věcných břemen, které jsou problém vždy. Např. věcné břemeno k dožití jiné osoby učiní nemovitost nevhodnou k zástavě.

Proto je naprosto nezbytné vždy předem identifikovat všechna věcná břemena, která jsou s danou nemovitostí spojená.

« Zpět