Sazba – úroky

Základní platbou za úvěr je úroková sazba, kterou si banka s klientem v úvěrové smlouvě domluví. Sazba se odvíjí od sazby vyhlašované Českou národní bankou a samozřejmě obsahuje bankovní marži. Tato sazba je vždy platná po dobu fixace – tedy na dobu, na které se klient s bankou domluví. Úroková sazba se vyjadřuje v procentech (%).

Obecně můžeme rozlišit dva typy úrokových sazeb. Sazby fixní (v konkrétní výši a neměnné po celou dobu fixu) a sazby plovoucí/floatové (ty kopírují vývoj trhu a úmluvou je stručně řečeno marže, kterou banka na úvěru má). Pro klienta je pak zásadním rozdílem to, že v prvním případě má po celou dobu fixu jasně stanovenou splátku, kdežto v druhém případě se splátka s každým měsícem (nebo třemi) může měnit. Sazba plovoucí bývá zpravidla nižší než sazba fixní.

« Zpět