Šotka jste identifikovali, poznali a rozhodnutím opustili. Jak ale dál?

25.11.2023

Ať už Vám v tom pomohl program "Transformační listopad", nebo jste k tomu v období Štíra dospěli sami, otázka je, co s tím dál.

JAK ZAJISTÍTE, ABYSTE SE KONEČNĚ PŘESTALI PODLE NEVĚDOMÝCH PROGRAMŮ CHOVAT. ABYSTE OPRAVDU VYSTOUPILI Z NEPROSPĚŠNÉ ROLE, PŘESTAL PODLÉHAT SVÝM ZÁVISLOSTEM A ZLOZVYKŮM?

No, není to o jednorázové akci, ale o dlouhodobé práci.

Mám pro Vás ale dobrou zprávu, to nejtěžší už máte za sebou.


Ve chvíli, kdy jste šotka odhalili, pojmenovali a rozhodli jste se, že už nechcete, aby ovlivňoval Vaše jednání a budoucnost celkově, udělali jste nevědomky ten nejtěžší krok.

Přijali jste odpovědnost za to, že Vám Váš šotek ovlivňuje jednání a život. 


Mějte ale na paměti, že přijetí odpovědnosti rozhodně nemá co do činění s vinou,

Neviňte tedy ze svého šotka ani sebe, ani nikoho jiného!


V každé fázi svého života děláme jen to, co v tu chvíli umíme. Jinak jste se tedy chovat ani rozhodovat neuměli.

V tuto chvíli jste ale už jinde. Odpovědnost tedy přijměte i za to, zda šotka ve svém životě necháte dál.


A pozor, opět se bavíme pouze o odpovědnosti. Víte, jaké důsledky, rozhodnutí šotka opustit, anebo si ho nechat, má. Není důvod cítit vinu, ani v jedné z těchto voleb,


A JAK TEDY DÁL, KDYŽ SE S NÍM OPRAVDU CHCETE ROZLOUČIT?

Celá práce spočívá ve velké pozornosti k tomu, co se ve Vašem životě děje. 


Postupně projdete těmito kroky:

1. Zásahu šotka si všimnete ve chvíli, kdy už zapracoval a je pozdě s tím něco dělat. Ale pozor, i to už je pokrok, vidíte, co dělá, téměř on-line.

2. Zásahu šotka si všimnete hned po té, co zapracoval a podaří se Vám danou akci vzít zpět a napravit. Hurá, první velké vítezství je tu!

3. Jednání šotka si všimnete uprostřed nějaké akce. Detekujete navyklé neprospěšné jednání a pozorujete ho. O půl kroku dál už ho i zastavíte!

4. V další fázi se přiblíží situace, ve které si uvědomíme možnost rizikového chování a předem už si na něj vědomě dáte pozor.

5. Hotovo. Šotek je pryč a nemá vliv na Vaše chování.

A kdyby přece jednou došlo k recidivě, tak se vraťte sem.


S láskou, Petra