Ceník

CENÍK PORADENSKÝCH SLUŽEB

Poradenské služby jsou poskytovány v oblasti ekonomicko-organizační, finanční a v oblasti firemního a osobního rozvoje.

Odměňují se jednotlivé úkony nebo úplné vyřízení věci, anebo poskytování odborné pomoci v určitém rozsahu a po určitou dobu.

Výše odměny se sjednává:

  • Podle počtu hodin účelně vynaložených k vyřízení věci.
  • Paušální částkou.
  • Případně kombinací.

Výše zmíněné, včetně odhadu rozsahu a délky služeb, je specifikováno předem. 

Hodinová sazba:

  • První jednání s klientem – zdarma
  • Převzetí a příprava případu – 3 000 Kč
  • Další jednání s klientem od 1 500Kč/hod
  • Koučovací sezení od 1 500 Kč/hod
  • Zastupování v jednání od 1 500 Kč/hod

Účtované částky mohou být předmětem dohody. Individuální kalkulaci zakázky vám vždy připravíme k odsouhlasení na základě vzájemné dohody rozsahu služeb. 

V případě řešení případu, který bude následně provizně odměněn bankami nebo pojišťovnami, nebude účtován poplatek.